De zorg verandert onder invloed van bezuinigingen en de decentralisatie van taken naar de gemeente. Met een steeds groter wordende groep ouderen is het een uitdaging om aandacht te houden voor de menselijke en sociale kant van zorg. Voor sommigen zijn de nieuwe ontwikkelingen een schrikbeeld. Fysiotherapeut Hans Gadiot uit Brunssum heeft dit mooie filmpje gemaakt waarin hij zijn twijfels laat zien. Een storm van reacties was het gevolg…

 

 

In de ketenprocessen rond zorg is nog winst te behalen door ze optimaal in te regelen. Woorden als winst en procesoptimalisatie wekken associaties op van klakkeloos snijden in voorzieningen, of werken met een stopwatch in je hand. Bedrijfsvoering is geen populair onderwerp in het sociale domein. Toch kom ik nog steeds dubbel werk of onnodige administratieve handelingen tegen. Zeker bij samenwerking in de keten. Als we de werkprocessen eens door de wasstraat halen? Met goed ingerichte en ondersteunde processen spelen we bij zorgprofessionals tijd vrij voor ‘aandacht’.